De Klank van Klokkenbrons
Een Klokkenluider. / A Bell Ringer.
De Klokkenluider is met klokkenbrons gegoten.
De hoogte is 15 cm, de doorsnede 8 cm en het klokje weegt794 gram.
De hoogte van de galg is 36 cm en die van de ladder 17 cm.
De galg en de ladder wegen samen 649 gr.

 
The Bell Ringer is cast with bell bronze.
The height is 15 cm, the diameter 8 cm and the clock weighs 794 grams.
The height of the gallows is 36 cm and that of the ladder 17 cm.
The gallows and the ladder weigh 649 grams.
 
Voor meer informatie over de Klokkenluider download de PDF
Klokkenluider.PDF