De Klank van Klokkenbrons
Een Spookboom met Spookklokjes. / A Ghost Tree with Ghost Bells.
De hoogte van de Spookboom is 24 cm en weegt 2025 gram RG7 brons.
De Spookklokjes zijn gegoten met klokkenbrons en wegen resp. 480, 503 en 545 gram.

 
The height of the Ghost Tree is 24 cm and it weighs 2025 grams of RG7 bronze.
The ghost bells are cast with bell bronze and weigh resp. 482, 507 and 536 grams.
 
Voor meer informatie over de Spookboom met Spookklokjes download de PDF
Spookboom.PDF