De Klank van Klokkenbrons
Knotwilg 2 met klankstaafjes en klankplaatjes. / Pollard Willow 2 with Sound Sticks.
De knotwilg is gegoten met RG7 brons en de staafjes en plaatjes met klokkenbrons.

De hoogte van de bronzen wilg is 26 cm en breedte van voet en kroon is 15 cm. De doorsnede van de holle wilg is 4 cm en de bronzen wilg weegt 1330 gram
 
The pollard willow is cast with RG7 bronze and the rods and plates with bell bronze.

The height of the bronze willow is 26 cm and the width of the base and crown is 15 cm.
The diameter of the hollow willow is 4 cm and the bronze willow weighs 1330 grams
 
Voor meer informatie over de Knotwilg met staafjes download de PDF
Knotwilg2metstaafjes.PDF