De Klank van Klokkenbrons
Bronzen Bekkens. / Bronze Cymbals.
De standaards zijn gegoten met RG7 brons en hebben respectievelijk een hoogte van 11, 14, en 17 cm en wegen 311 gr.
De bekkens zijn gegoten met klokkenbrons en hebben een doorsnede van resp. 7,5 cm, 8,5 cm en 10,5 cm en wegen tezamen 437 gr.
 
The standarts are cast with RG7 bronze and have a height of 11, 14, and 17 cm respectively and weigh 311 gr.
The cymbals are cast with bell bronze and have a diameter of resp. 7.5 cm, 8.5 cm and 10.5 cm and together weigh 437 gr.
 
Voor meer informatie over de Bronzen Bekkens download de PDF
bronzenbekkens.PDF