Terug naar startpagina
 
DE KLOKKENTOREN
Ontwerp
Wasmodel
Invormen
Gegoten brons
Schuren en slijpen
Patineren
Kapstokken
 
KLOKJES & BELLEN
Boetseren
Wasmodellen
Invormen
Bronsgieten
Gegoten brons
Uitpakken
Schuren en slijpen
Patineren
Middeleeuws gieten
 
BRONS & MUZIEK
Bekkens
Gong
Klankbuisjes
Klankstaafjes
Metallofoon
Triangel
The 3 Bells
 
HAAGSE BRONSGIETERIJ
HAAGSE KLOKKEN
HAAGSE KANONNEN
 
ALGEMEEN
Gereedschap
Diverse Klokken & Bellen
Boeken
Downloads
YouTube-filmpjes
Links
Contact
Over de website
   

BOEKEN OVER BRONSGIETEN
 
Pirotechnia of Vannoccio BiringuccioThe Pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (1480-1539)
Vannoccio Biringuccio was de metallurg en wapenmaker uit Siena, die het eerste duidelijke, veelomvattende werk over de metallurgie van de geschiedenis schreef. Voor het eerst gepubliceerd in 1540, kort na de dood van Biringuccio. 'The Pirotechnia' is een rijkelijk geïllustreerd boek dat de uitrusting en processen van de mijnbouw, smelten en metaalbewerking uit de zestiende eeuw in detail beschrijft.
Eeuwenlang was dit beroemde werk een standaardreferentie op het gebied van metalen en metallurgie. Het is ook vandaag bijzonder waardevol als een essentiële bron van informatie over de stand van de technologie in de vijftiende en zestiende eeuw. Biringuccio behandelt ook het gieten van klokken en spiegels met klokkenbrons. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
The Moulder's and Founder's Pocket Guide, Frederick OvermanThe Moulder's and Founder's Pocket Guide, Frederick Overman (1810-1852)
Een verhandeling over vormen en gieten in het begin van de 19e eeuw in de VS... met een bijlage met recepten voor legeringen, brons, lakken en kleuren voor gietstukken, ook tabellen over de sterkte en andere eigenschappen van gegoten metalen.
Dit werk is door deskundigen geselecteerd als cultureel belangrijk en maakt deel uit van de basiskennis van de beschaving zoals wij die kennen. Dit werk is gereproduceerd uit het oorspronkelijke boek en blijft zo getrouw aan het oorspronkelijke werk als mogelijk. Daarom zult u de originele copyrightreferenties, bibliotheekstempels (zoals de meeste van deze werken zijn gehuisvest in onze belangrijkste bibliotheken over de hele wereld) en andere aantekeningen in het werk hebben. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
Contemporary Patination
						4th Edition, Ronald D. YoungContemporary Patination 4th Edition, Ronald D. Young
Instructie- en leveringslijsten zijn beschikbaar voor begraven, gerookt, geplakt, omwikkeld, meerlagig, warm en koud patina. Bijna elke besproken patina heeft een bijbehorende foto voor visuele referentie. Er zijn ook instructies om uw illustraties en probleemoplossingsgrafieken te behouden, te beschermen en te onderhouden voor het aanbrengen van patina's en heldere bovenlagen. Dit is een waardevol boek voor beeldhouwers, architecten, metaalkunstenaars, juweliers, conservators, hobbyisten en meer. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
The Colouring, Bronzing and Patination
						of MetalsThe Colouring, Bronzing and Patination of Metals : A Manual for Fine Metalworkers, Sculptors and Designers, Richard Hughes en Michael Rowe
De technieken van metaalkleuring, bronzen en patineren gaan uit van een nieuwe betekenis voor hedendaags fijn metaalwerk en design. Richard Hughes en Michael Rowe hebben de recepten verzameld en getest die zijn opgenomen in dit boek, het meest uitgebreide werk over het onderwerp dat momenteel beschikbaar is, een essentiële referentie en bronboek voor beoefenaars en alle betrokkenen bij beeldhouwkunst, architectuur, design en de decoratieve kunsten. Het brengt honderden recepten en behandelingen samen die eerder verspreid waren in een verscheidenheid aan oude boeken en technische artikelen, en biedt de kunstenaar-vakman een zeer breed scala aan gekleurde afwerkingen.
Elk van de daarin opgenomen recepten is door de auteurs getest en beoordeeld en de praktische procedures zijn duidelijk uitgelegd. Daarnaast hebben ze technieken bedacht die het scala aan oppervlakte afwerkingen dat kan worden verkregen aanzienlijk vergroten. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
Patinas for Bronze Sculpture : Step-By-Step Guide to Beautiful Patinas, Isabel M CoryatPatinas for Bronze Sculpture : Step-By-Step Guide to Beautiful Patinas, Isabel M Coryat
In dit boek leer je hoe je een patina kunt uitvoeren volgens stapsgewijze instructies, wat je kunt verwachten terwijl je werkt en veel factoren die van invloed zijn op het eindresultaat. Het behandelt ook een geschiedenis over patina in de oudheid en veel andere interessante feiten over het onderwerp van het kleuren van bronzen beelden. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
Bronze Casting: A Manual of Techniques,
						by Guy ThomasBronze Casting: A Manual of Techniques, by Guy Thomas
Dit is een praktische en uitgebreide gids voor het traditionele ambacht van bronsgietwerk. Het beschrijft hoe een sculptuur in brons wordt gegoten, volgens het voorbeeld van een gemodelleerd hoofd door het hele gietproces. Naast het demonstreren van klei, was en gipsmodellering en hun gietmethoden, beschrijft het veel snelle methoden voor het maken van sculpturen met gebruik van giet-, model- en constructietechnieken. Het boek bevat ideeV´n voor het maken van sculpturen en drie projecten bieden een stapsgewijze gids voor het maken van sculpturen met behulp van de technieken die in het boek worden behandeld. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
Gietmallen. Reproduceren En Boetseren
						Met Bijzondere Materialen, J. OnemuGietmallen. Reproduceren En Boetseren Met Bijzondere Materialen, J. Onemu
Dit boek beschrijft op eenvoudige wijze hoe men beelden kan vormgeven en reproduceren in bijzondere materialen zoals brons, tin, polyester, aluminiumcement, gips en was. De verschillende technieken worden helder beschreven met duidelijke stap-voor-stapfoto's. De informatie biedt de beeldhouwer niet alleen de mogelijkheid om deze technieken toe te passen in eigen werk maar ook om te experimenteren en zichzelf verder te ontwikkelen. De auteurs hebben het boek geschreven vanuit hun jarenlange ervaring als beeldend kunstenaar en docent. Een boek voor de amateur, professionele kunstenaar, docenten en studenten. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
Van paardebel tot
						speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen, Dr. André
						Lehr en Nelly RemeryVan paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen, Dr. André Lehr en Nelly Remery
De hele moeilijke gang van zaken, de lastige klim omhoog, de afdalingen in slechter tijden en de nieuwe stijgingen langs deze lange en vaak zware weg vol obstakels heeft André Lehr in dit boek minutieus beschreven in een prettig leesbare stijl. Met grote kennis van zaken; bovenal, van de eerste tot de laatste bladzijde, met grote mensenkennis en artistieke gevoeligheid, want beiaardmuzlek doet. voor geen enkele andere muziekvorm onder in schoonheidsontroering. De campanoloog André Lehr (1929-2007) was Adjunct-directeur van de N.V. Eysbouts Klokkengieterij te Asten (NBr.), voorzitter van de Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspel vereniging, conservator van het Beiaard-museum te Asten en gast-docent aan de Beiaardschool van Mechelen. Het boek is in kloek formaat uitgegeven bevat 132 duidelijke en verhelderende foto-illustraties benevens 28 werktekeningen en besluit met een volledige lijst van Nederlandse beiaarden met de torens, gieters, gietjaren, aantal klokken, tonen, een uitgebreide literatuurlijst en een alfabetisch register met tegen de 200 trefwoorden. (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
B>Ben Joosten: Tussen brons en lood, Ger Luijten,
						Ernst van Raaij, Jan Teeuwisse, Felix Villanueva en Gijsbert van der WalBen Joosten: Tussen brons en lood, Ger Luijten, Ernst van Raaij, Jan Teeuwisse, Felix Villanueva en Gijsbert van der Wal
Het Best Verzorgde Boek van 2010
Ben Joosten begon zijn leven in de kunst als bronsgieter. Hij was van 1957 tot 1971 medefirmant van Bronsgieterij A Cire Perdue Fa. M.N.R. Joosten destijds een van de grote bronsgieterijen, waar een belangrijk deel van de Nederlandse beeldhouwkunst uit de jaren zestig gestalte kreeg. Na de ontmanteling van de gieterij ontpopt Ben Joosten zich als een gepassioneerd kunstorganisator. Hij was onder meer initiatiefnemer van Beelden op de Berg, een regelmatig terugkerende beeldententoonstelling in Wageningen. Ook organiseerde hij tentoonstellingen met werk van de befaamde graficus en drukker Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). In de jaren negentig legde hij zich toe op het propageren van de Zimbabwaanse beeldhouwkunst. Over de oorsprong en geschiedenis van deze beeldhouwkunst schreef hij in 2001 een indrukwekkend naslagwerk.

Naast al zijn andere activiteiten op het terrein van de beeldende kunst heeft Ben Joosten zich in de afgelopen twee decennia ontwikkeld tot een eigenzinnig grafisch kunstenaar, die de aloude boekdruktechniek hernieuwd weet toe te passen. Zijn typografische prenten bevinden zich inmiddels in verschillende museale collecties, onder meer in die van het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam, het Groninger Museum, Museum Het Valkhof in Nijmegen en het Stadtmuseum in Borken (BRD). (Klik voor de bron op de afbeelding)
 
A Cire Perdue, auteurs: Liesbeth Jans,
						Henk Scheerder en Felix VillanuevaA Cire Perdue, auteurs: Liesbeth Jans, Henk Scheerder en Felix Villanueva
Van de flaptekst: 'A cire perdue: Methode voor het vervaardigen van bronzen beelden waarbij de vorm in was wordt geboetseerd om daarna van een laag klei te worden voorzien. De was wordt uitgestookt waarna in de zo ontstane contravorm het brons kan worden gegoten'.
Een boek over de Bronsgieterij A Cire Perdue Fa. M.N.R. Joosten in Soest in de jaren 60.